Meer energie en minder stress, verlichting van pijn en depressie

De hierboven genoemde, maar ook vele andere positieve effecten van het dragen van een magneetsieraad worden gemeld door onze klanten. Al duizenden jaren zweren mensen bij het gebruik van magneten voor genezende doeleinden of juist preventief ter voorkoming van ziekte. Het is fascinerend, dat magneetkracht met succes voor uiteenlopende klachten kan worden gebruikt en dat er door veel mensen een positief effect ervaren wordt, zodra magneten ingezet worden of magneettherapie toegepast wordt. Hiervoor is nog steeds geen eenduidig wetenschappelijk bewijs gevonden. Evenzo goed is het tegendeel het geval. De wetenschap kan evenmin onomstotelijk bewijzen, dat het grote onzin is, dat mensen blijkbaar wél een meetbaar en positief effect ervaren en rapporteren. Want zijn al die mensen dan gek? Er zijn dus fervente voorstanders en tegenstanders. Het is in ieder geval duidelijk, dat het van belang is om hiernaar verder onderzoek te doen. Gelukkig ontwikkelt ook de wetenschap zich en worden er steeds meer klinische experimenten uitgevoerd, waarvan de resultaten dermate positief en hoopvol zijn, dat dit wel tot verder onderzoek zal moeten leiden.

 

Kan magneetkracht werkelijk helpen bij klachten?

Veel mensen zijn hiervan overtuigd, omdat zij dat zelf lijfelijk zo ervaren. En is daarvoor dan één duidelijke verklaring? Nee, beslist niet! De wetenschap ontrafelt dagelijks nieuwe geheimen in de microkosmos. Er zijn inmiddels meerdere plausibele medische verklaringen, maar hard wetenschappelijk eenduidig bewijs kan (nog) niet geleverd worden. Wel is duidelijk dat er een aantal factoren positief van invloed zouden kunnen zijn en daarom nader onderzocht dienen te worden: BLOED, ZENUWEN, STOFWISSELING, WATER, KOPER en het AARDMAGNETISCH VELD.

 

Werking magneetsieraden ENERGETIX

Wereldwijd dragen miljoenen mensen dagelijks magneetsieraden, omdat zij naar hun persoonlijke mening een beter gevoel van welzijn ervaren, bijvoorbeeld

  • om hun algemene gevoel van welzijn te verbeteren
  • omdat zij pijnverlichting ervaren
  • omdat hun klachten afnemen of zelfs helemaal verdwijnen
  • omdat zij zich meer in balans voelen en minder stress ervaren
  • omdat zij een verbetering van hun energie ervaren
  • omdat zij beter slapen en/of meer uitgerust wakker worden
  • omdat zij het gevoel hebben meer aan te kunnen